DibujaTolRato, Wikikrazia marraztuz

Wikitokiko komunitateari DibujaTolRato itzultzea. Wikitoki gobernantza-ereduari buruzko kontzeptuen zuri-beltzeko ilustrazio errazak egingo ditugu: WIKIKRAZIA. Dibujatolrato Wikitokiren kolektibo egoiliarra da. Wikitoki

,
05/02/2024